bruineklauwier
Foto van de maand maart 2017
De Bruine Klauwier (Lanius cristatus) is een zangvogel die in een groot deel van Azië broedt en overwintert in het oriëntaals gebied. Deze soort is zeer nauw verwant aan de grauwe klauwier (L. collurio) en de Daurische klauwier (L. isabellinus) en werden vroeger wel als ondersoorten van elkaar beschouwd. meer info klik hier