r00dmus
De roodmus (Carpodacus erythrinus) broedt in het palearctisch gebied. Aan het eind van de 19e eeuw heeft de roodmus zich via Noordoost-Europa naar het zuidwesten uitgebreid en nestelt tot in Nederland en Zwitserland. Het is een trekvogel die overwintert in de zuidelijke delen van AziŽ, van Iran tot zuidoost China. Voor meer info klik hier.
Foto van de maand juni 2016